ΟΙ ΕΡΙΝΥΕΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ

FLOODS 2023 AND THE CURSE OF THE ATRIDES

Κι έτρεξε πίσω στη μάνα  συγχώρεση να πάρει

Μα ήταν αργά

Μολυσμένη εκείνη

Από   ρινίσματα ανόσιας λεπίδας

Ξεχύθηκε ανάστατο το μόλεμα αυτό- το ποτισμένο μέταλλο

και στοίχειωσε νεκρούς που είχανε ήδη λησμονήσει.

Και σκοτείνιασε το φως

Και γέμισαν πτώματα οι πόλεις

Και ακούστηκαν τα ουρλιαχτά-

Ανθρώπων ή ζώων δεν ξεχώριζες-

Μέχρι τη βαθειά Άβυσσο

Κι έτρεξε πίσω στη γη να ξεπλυθεί στο χώμα το ιερό

Μα ήταν κιόλας λασπωμένο

Καλέ μου Ορέστη

Ναι, ήταν φωνή Θεού που έφτασε στ αυτιά σου

Τη Μάνα να καρφώσεις. Μα ποιου Θεού; Πώς μπόρεσες;

Με το ίδιο μαχαίρι, πώς δεν είδες πως κάρφωνες κι εσένα;

Και δεν υπάρχουν πια ξόανα Θεών να προσπέσεις

Αυτά γινήκανε παλιά

Στο τώρα σου

Στη μάνα που ξεπάστρεψες

Στον τόπο σου τον ίδιον

Υπάρχει πια μονάχα το Έρεβος

Υπάρχει πια μονάχα το γκρεμισμένο σου Ιερό

Υπάρχουν πια μονάχα οι Ερινύες του κάμπου…


"...And he ran back to the mother to seek forgiveness.

But it was too late.

She, tainted by the immune blade,

The poisoned metal spilled out,

haunting the dead who had already been forgotten.

And darkness overcame the light,

Cities filled with corpses,

And the howls were heard—

Of beings, whether human or animal, indistinguishable—

Until the deep Abyss.

And he ran back to the earth to wash in the sacred soil,

But it was already muddy.

My dear Orestes,

Yes, it was the voice of God that reached your ears, so

that you would nail the Mother. But which God? How could you?

With the same knife, how didn`t you see that you were nailing yourself too?

And there are no more statues of Gods to fall upon.

These things happened in the past.

In your present,

To the mother you desecrated,

In your own land,

There is only Erebus now,

There is only your demolished Sanctuary,

There are only the Furies of the plain..."

mx7taf5gqm|00008E9992D3|xanthie|articles|soma|DFC9BA13-C88A-4BFE-827A-8653138C2A6E
cover ΟΙ ΕΡΙΝΥΕΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ
Copyright © 2024 REON THEATRO Terms of use
We use cookies to personalize content and experience and analyze our traffic. We don't share any information with third parties. Google, youtube, and Facebook may collect some information. We are using google analytics, google maps, Facebook pixel, and youtube video player. If you continue to use this website, you agree with our terms.Ok